Naucz się rekrutować i wybierać najlepszych oraz popraw efektywność swoich zespołów wykorzystując wyniki najnowszych badań i doświadczeń z zakresu psychologii personelu oraz nauki o zarządzaniu.

 

Zaangażowanie
i motywacja

Kultura
i strategia

Rekrutacja
i selekcja
 

Zapoznaj się z moimi książkami i popraw jakość zarządzania w swojej organizacji


Pełna partycypacja w zarządzaniu

Naucz się od najlepszych jak zarządzać przy zaangażowaniu pracowników.


Kultura organizacji a znaczenie pracy

Zrozum zależność między dostrzeganiem sensu pracy a nawykami organizacyjnymi.


Rekrutacja i selekcja oparta na dowodach

Wykorzystaj potęgę psychologii rekrutacji i selekcji i zatrudniaj tylko najlepszych.