Piotr Prokopowicz, PhD

Leadership, Culture & Innovation

EN: My Linkedin | YouTube | Training offer | My speaking agency | My new book | Contact

PL: Mój Linkedin | YouTube | Oferta szkoleń | Moja agencja mówców | Moja nowa książka | Kontakt